Tillbaka

Ny kurs i föreningsutveckling och föreningens demokrati

Alla ideella föreningar har inte samma behov, men föreningsarbetets grundläggande principer är gemensamma för alla. Nu erbjuder SV Västra Götaland en kurs i tre delar där deltagarna får möjlighet att både spetsa sina föreningskunskaper och samtidigt utbyta erfarenheter med engagerade medlemmar i andra föreningar.

Under tre olika tillfällen kommer vi att gå igenom föreningsarbetets grunder och dess betydelse för demokratin, hur man tar hand om nya medlemmar och tar vara på erfarenheter och nya kunskaper. Vi kommer också att prata om hur man motiverar såväl gamla som nya medlemmar.

Kursen vänder sig till personer som är förtroendevalda i någon av våra grund, medlems och samverkande föreningar. Syftet är att deltagarna ska kunna utvecklas och inspireras i sin roll samt dra nytta av andras erfarenheter och hitta synergier med andra föreningar.

-Vi erbjuder den här kursen för att vi vet att det finns ett behov bland föreningarna att utveckla och fördjupa sig i föreningsarbetets former och förutsättningar. Men vi vill också föra samman individer från olika föreningar, i en slags ”tvärträff”, så att de kan få ta del av varandras erfarenheter oavsett vilken förening de är engagerade i. På det här sättet kan vi låta föreningarna vi samarbetar med dra nytta av det breda nätverk som vi på SV kan erbjuda, säger Amanda Forsman som tillsammans med kollegorna på den regionala enheten SV Västra Götaland är initiativtagare till kursen.

Tanken är att låta kursen vara ett återkommande inslag. Och vi vill också passa på att fånga upp andra frågeställningar som kan vara intressanta att lyfta på motsvarande sätt framöver.

Läs mer och anmäl dig till kursen här.