Tillbaka

SV i Västra Götalands län undertecknar deklarationen för en stark demokrati

Samtliga avdelningar som ingår i Studieförbundet Vuxenskolan i Västra Götalands län har idag gemensamt undertecknat deklarationen för en stark demokrati.

Deklarationen för en stark demokrati är framtagen av kommittén Demokratin 100 år och är en del i kommitténs arbete med att etablera den nationella samlingen Vår demokrati – värd att värna varje dag. Deklarationen tar avstamp i att Sveriges demokrati fyller 100 år och att det är ett viktigt tillfälle att uppmärksamma och stärka demokratin. De aktörer som antar deklarationen tar ställning för vårt demokratiska styrelseskick och demokratins grunder och tar avstånd från diskriminering, extremism, främlingsfientlighet, korruption och rasism.

”Vi som är en del av det fria folkbildningsarbetet tycker att detta är en självklar uppgift inom ramen för vårt uppdrag. Vi vill bidra till att stärka och utveckla vår demokrati. Vi vill se fler människor som stärker sitt inflytande och sin delaktighet. Men vi vill också se att fler människor tar ansvar inom det demokratiska systemet”, säger Bengt Ericson som är ordförande för SV regionförbund Västra Götaland. 

Bengt Ericson undertecknar deklarationen för en stark demokrati.


Aktörerna som ansluter sig till deklarationen åtar sig att verka för att fler får en god kunskap och medvetenhet om det demokratiska systemet, arbeta för att fler deltar aktivt och står upp för demokratin, och bidra till ett samtalsklimat som kännetecknas av öppenhet och respekt.

”Jag är väldigt glad att ni vill underteckna den här deklarationen”, säger Peter Örn som leder kommittén Demokratin 100 år. ”Folkbildningen är en del av demokratins innersta kärna därför att folkbildningen, liksom demokratin, bygger på respekten för den enskilda och unika människans värde och värdighet”, fortsätter Peter Örn.  

Utöver att ställa sig bakom deklarationen för en stark demokrati har SV:s samtliga sex avdelningar i Västra Götaland åtagit sig ytterligare ett antal åtaganden, nämligen att:

  • Initiera dialoger med tjänstemän och politiker i syfte att belysa och lyfta folkbildningen och civilsamhällets roll och ansvar för demokratin.

  • Bedriva folkbildningsverksamhet genom att tillhandahålla information, utbildning, mötesplatser och andra stödinsatser åt de personer som på olika sätt påtar sig roller i det demokratiska arbetet och som normalt inte deltar i folkbildning eller föreningsverksamhet. Fokusera på verksamhet som stärker demokratin, både genom att främja möjligheter till delaktighet och till ökat ansvarstagande i det demokratiska arbetet.

  • Aktivt arbeta med demokratifrågorna i arbetet med verksamhetsplanering, på styrelsemöten, i cirkelledarutbildningar och på personaldagar.

  • Genomföra dialoger inom alla enheter i Västra Götalands län kring hur vi gemensamt kan stärka arbetet med att lyfta folkbildningen och demokratin med våra samarbetsorganisationer.

  • Producera och publicera information om vårt demokratiska system och samhällsnyttan med folkbildning för att öka och stärka medvetenheten om det demokratiska systemet.

  • Anordna utåtriktade aktiviteter/samtal för att uppmärksamma behovet av att stärka och värna demokratin.

Läs mer om Deklaration för en stark demokrati här.