Lättläst version saknas
Tillbaka

SV vill prata demokrati

Demokratin utmanas på olika sätt. Ett hårdnat och polariserat debattklimat, hat och hot mot förtroendevalda politiker, journalister och andra som engagerar sig i samhället, minskad tillit till och förtroende för samhällsinstitutioner är några exempel på tendenser.

I september 2022 har vi allmänna val i Sverige. Och inför dessa en valrörelse, som många bedömer kan präglas och påverkas negativt av de hot som riktas mot demokratin. Därför finns ett stort behov av att lyfta frågor om demokratins hållbarhet på bred front inför val och valrörelse 2022.  

Tankar och planer på att lyfta demokratifrågorna inför det kommande demokratiåret 2021 frodades i såväl SV regionförbund Skåne som i SV regionförbund Västra Götaland. Det visade sig att båda organisationerna ville göra en större satsning för att belysa och samtala om brännande demokratiperspektiv.  

-Vi kom snabbt överens om att vi vill samarbeta kring en sådan satsning och att den skulle baseras på filmade demokratisamtal med spännande intervjupersoner som kan användas som samtalsstartare i lokala arrangemang, säger Christian Gustavsson, strategisk kommunikatör på SV Regionförbund Skåne och initiativtagare till projektet.

Konceptet bygger på att stimulera till samtal om och öka förståelsen för demokratins tillstånd och utmaningar nu och inför de allmänna valen 2022. Satsningen på demokratisamtal tar sikte på de som är mest aktiva i den lokala demokratin och som därmed har störst påverkan på hur valrörelsen blir.

-Vi vill lyfta olika brännande perspektiv på demokratin och samtidigt skapa mötesplatser där lokala aktörer, som på olika sätt kommer att vara involverade i valrörelsen, får samtala och lyfta dessa frågor. Vår främsta målgrupp är politiker som kommer att vara involverade i planering och genomförande av valrörelsen 2022 men vi riktar oss givetvis också till aktiva samhällsmedborgare och en samhällsintresserad allmänhet, säger Amanda Forsman, strategisk kommunikatör och verksamhetsutvecklare på SV Regionförbund Västra Götaland och initiativtagare till projektet.

De inspelade samtalen, som är ungefär 15 minuter långa, och som är tänkta att användas som ”samtalsstartare” har olika teman men hänger ihop med varandra. De handlar om hur det står till med den svenska demokratin, är den hotad eller har den framtiden för sig? Om det demokratiska samtalet i en digital tid, om sanning och osanning inom politiken samt om vad som hindrar fler människor i samhället att delta i allmänna val.

Satsningen på demokratisamtal startar i september i samband med att vi firar den internationella demokratidagen. Då kommer SV Skåne och SV VG tillsammans med SV förbundet att bjuda in till två öppna digitala seminarier med filmerna som utgångspunkt.

-Därefter hoppas vi att avdelningarna tillsammans med våra grund-, medlems- och samverkande organisationer ska använda materialet till studiecirklar och samtal om demokrati med siktet inställt på att gemensamt arbeta för en demokratisk valrörelse, fortsätter Amanda Forsman.

För att göra det lätt för SV:s avdelningar att använda samtalsfilmerna, finns det såväl manusstöd för samtalsledare, tips- och checklista för arrangemang och studiehandledning för studiecirklar. Allt material kommer att finnas tillgängligt i början av september.

Mer information om projektet finns på www.sv.se/demokratisamtal.