Plats för demokrati

I över 100 år har folkbildningen och studieförbund varit en självklar demokratisk arena. Genom studiecirklar och andra folkbildande insatser ger vi människor egenmakt, motståndskraft och verktyg att bygga ett hållbart samhälle, på landsbygd såväl som i stad. Vi på regionförbundet arbetar på olika sätt för att främja demokrati i Västra Götaland och Sverige. Vi tar fram studiematerial, driver projekt, arrangerar panelsamtal, utför utbildande insatser och samverkar med föreningar och organisationer som på olika sätt arbetar med demokrati.

Projekt inom demokrati

Vi driver projekt! Här kan ni se de aktuella projekten vi har inom demokrati-området.

Vad kan vi göra tillsammans?

Vill ni arrangera ett panelsamtal? Ha en utbildning om EU tillsammans med era medlemmar? Eller vill ni kanske starta en bokcirkel? Gör det i samarbete med oss! Kontakta oss för att få reda på vad mer vi kan göra tillsammans. Genom länkarna hittar ni några exempel på arrangemang vi gjort tidigare samt erbjudanden vi har till er.