Samhällsaktörerna i Västra Götaland

Välkommen till vår samtals- och intervjuserie Samhällsaktörerna i Västra Götaland! Här lyfter vi samhällsrelevanta ämnen genom att samtala med politiker, beslutsfattare, ledare och andra civilsamhällesprofiler som engagerar sig i samhället och för demokratin i Västra Götaland.

Syftet med serien är att ge en förståelse för människorna som engagerar sig i samhället och för demokratin.
Formaten för samtalen och intervjuerna varierar mellan enkla intervjuer i text, filmade samtal och porträtt.