Föreningsutveckling

Sverige har ett myllrande föreningsliv.
Vi vet att det ”livslånga lärandet” i organisationer och föreningar skapar engagemang och stödjer den demokratiska processen. En viktig del av vårt statliga uppdrag är därför  att stötta det lokala föreningslivet.

Hur kan vi stötta er förening?
Vi kan stötta föreningar som väljer att samarbeta med oss på en mängd olika sätt. Nya samverkansparter träffar vi gärna för att diskutera vad just er förening är i störst behov av. 

Läs mer i vår pdf, Föreningspärm, vad vi kan göra för din förening