Föreningsutveckling

Sverige har ett myllrande föreningsliv. Vi vet att det ”livslånga lärandet” i organisationer och föreningar skapar engagemang och stödjer den demokratiska processen. En viktig del av vårt statliga uppdrag är därför att stötta det lokala föreningslivet. Hur kan vi stötta er förening? Vi kan stötta föreningar som väljer att samarbeta med oss på en mängd olika sätt. Nya samverkansparter träffar vi gärna för att diskutera vad just er förening är i störst behov av. Läs mer i vår Föreningspärm, vad vi kan göra för din förening

Föreningspärmen

Hej!

Vi är glada att ni valt att samarbeta med oss! I den här info-pärmen finns allt ni behöver veta om bl.a. hur man startar en studiecirkel, anmäler kulturarrangemang etjänsten och cirkelledarens uppgifter.

Pärmens innehåll är daterat för att ni enkelt skall kunna byta ut original när något ändras så att ni alltid har en uppdaterad pärm.

Regionala och lokala föreningar

Vi har flera regionala och lokal föreningar vi samarbetar med. Vill du inleda ett samarbete med SV Sörmland kontakta oss så bokar vi ett första möte.