Mitt Val

Mitt Val är en studiecirkel i demokrati och är till för att personer med intellektuell funktionsnedsättning och eller psykisk ohälsa ska kunna delta i och förstå allmänna val och vad det är vi röstar om.

Bakgrund
Eftersom personer med funktionsnedsättning är så beroende av det offentligas myndighetsutövande, måste de också kunna få vara med och påverka detta. Stora ansträngningar har gjorts för att göra vallokaler tillgängliga för personer med fysisk funktionsnedsättning. Men för personer med intellektuell funktionsnedsättning räcker inte en ramp till trappan. Det räcker inte heller att erbjuda hjälp att förstå hur man röstar. För att valet ska bli tillgängligt måste alla få en möjlighet att förstå sig på vad det är man röstar om. Själva politiken måste göras begriplig och den politiska informationen måste vara förståelig och användbar.

Syfte
Målet är att personer med intellektuell funktionsnedsättning ska våga säga vad de tycker och kunna göra välgrundade val för den egna vardagen och det egna livet genom att delta i valet.

 

Tillsammans ökar vi valdeltagandet

Projektet Mitt Val leds av Studieförbundet Vuxenskolan (SV) i samarbete med FUB, Inre ringen Sverige och MUCF.

Studieförbundet Vuxenskolan (SV)
Ett av Sveriges största studieförbund. Vi är en idéburen folkbildningsorganisation med visionen om ett samhälle där människor växer genom kunskap, insikt och delaktighet. SV består av 30 avdelningar och vi som kontaktar dig är SV Sörmland.

FUB
Är en intresseorganisation som arbetar för att barn, ungdomar och vuxna med utvecklingsstörning/intellektuell funktionsnedsättning ska kunna leva ett gott liv. Vi är ungefär 25 000 medlemmar i 152 lokalföreningar och 20 länsförbund runt om i landet.

Inre Ringen Sverige
Finns i hela Sverige och är en del av FUB för att personer med intellektuell funktionsnedsättning ska ha en egen plats där vi själva får göra vår röst hörd. Både inom organisationen FUB och utanför.

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF)
En statlig myndighet där ungas levnadsvillkor och det civila samhällets förutsättningar alltid är i fokus. Vi fördelar statsbidrag som ger stora och små organisationer möjlighet att bedriva verksamhet. Våra internationella samarbeten ger unga chansen att arbeta som volontär, studera eller praktisera i ett annat europeiskt land.