TAKK - Teckenkommunikation

TAKK används främst tillsammans med hörande personer som har nedsatt kommunikations- eller talförmåga. Man talar och tecknar de viktigaste orden samtidigt.

Varför är det bra att använda TAKK?

  • Tecken kräver mindre finmotorik än tal
  • Med hjälp av tecken används fler sinnen
  • Tecken ökar koncentrationen och är mer konkret än tal

Kursutbud
Vi har ett varierat kursutbud för anhöriga, personal och intresserade. 

Klicka här för att se alla våra öppna kurser i TAKK

 

Vill du att vi håller kurs på din arbetsplats?

Studieförbundet Vuxenskolan i Stockholm erbjuder kurser i TAKK; ett effektivt och roligt verktyg för att stimulera språkutveckling och kommunikation i miljöer där talat språk inte är tillräckligt för att nå fram.
Våra kursledare kommer till er arbetsplats!

Läs mer om våra TAKK personalutbildningar

 

Kontakta oss
Katarina Tängermark,
katarina.tangermark@sv.se 
08-679 03 23.

Kursmaterial
Studieförbundet Vuxenskolan Stockholm har, med stöd av Arvsfonden, tagit fram ett studiematerial i TAKK. Boken Vi vill TAKKa är främst anpassad för barn i förskoleåldern och innehåller lekfulla, färggranna och detaljerade illustrationer som väcker lust och nyfikenhet. Tanken är att materialet ska användas som läromedel för personal, föräldrar och närstående men även passa för att läsa/titta i tillsammans med barnen.