TAKK - Teckenkommunikation

TAKK används främst tillsammans med hörande personer som har nedsatt kommunikations- eller talförmåga. Man talar och tecknar samtidigt de viktigaste orden.

Vi har ett varierat kursutbud för närstående och personal och kan även erbjuda kurs på plats hos er.

Klicka här för att se alla kurser i TAKK

Vill du att vi håller kurs på din arbetsplats?

Vi ordnar löpande kurser i TAKK på olika arbetsplatser. Våra ledare kan  skräddarsy er kurs utifrån era behov.

Vi kommer gärna ut och berättar mer om vad vi kan erbjuda.

Kontakta Annika Ingeson, annika.ingeson@sv.se eller 08-679 03 71


Varför är det bra att använda TAKK?

  • Tecken kräver mindre finmotorik än tal
  • Med hjälp av tecken används fler sinnen
  • Tecken ökar koncentrationen och är mer konkret än tal
  • Tecken dämpar den vuxnes talflöde

 

Vi vill TAKKa
Studieförbundet Vuxenskolan (SV) Stockholm har, tack vare medel från Arvsfonden, tagit fram ett nytt studiematerial i TAKK. Boken Vi vill TAKKa är främst anpassad för barn i förskoleåldern och innehåller lekfulla, färggranna och detaljerade illustrationer som väcker lust och nyfikenhet. Tanken är att materialet ska användas som läromedel för personal, föräldrar och närstående men även passa för att läsa/titta i tillsammans med barnen.

Kursledare i TAKK samt personer från målgruppen har varit med och utformat och påverkat materialet. Vi har även samarbetat med Svenska Downföreningen nätverk Stockholm samt FUB Stockholm.

 

Karlstadmodellen – en språkträningsmodell

Är du intresserad av Karlstadmodellen, enkel eller utbyggd grammatik?
Vi ordnar kurs och handledning med certifierad handledare!