TAKK - Teckenkommunikation

TAKK används främst tillsammans med hörande personer som har nedsatt kommunikations- eller talförmåga. Man talar och tecknar samtidigt de viktigaste orden.

Varför är det bra att använda TAKK?

  • Tecken kräver mindre finmotorik än tal
  • Med hjälp av tecken används fler sinnen
  • Tecken ökar koncentrationen och är mer konkret än tal

Kursutbud
Vi har ett varierat kursutbud för anhöriga, personal och intresserade. 

Klicka här för att se alla våra öppna kurser i TAKK

Vill du att vi håller kurs på din arbetsplats?
Vi ordnar löpande kurser i TAKK på olika arbetsplatser. Vi skräddarsyr er kurs utifrån era behov.
Vi kommer gärna ut och berättar mer om vad vi kan erbjuda.

Kontakta Annika Ingeson, annika.ingeson@sv.se eller 08-679 03 71

Kursmaterial
Studieförbundet Vuxenskolan Stockholm har, med stöd av Arvsfonden, tagit fram ett studiematerial i TAKK. Boken Vi vill TAKKa är främst anpassad för barn i förskoleåldern och innehåller lekfulla, färggranna och detaljerade illustrationer som väcker lust och nyfikenhet. Tanken är att materialet ska användas som läromedel för personal, föräldrar och närstående men även passa för att läsa/titta i tillsammans med barnen.