Integration

SV Stockholms verksamhet bidrar till att föra människor samman. Vi värnar individens rätt att vara en aktiv samhällsmedborgare oavsett vilken bakgrund eller etnicitet man har.

Integration – möten mellan människor och social inkludering – är grundläggande i all vår verksamhet. Vi lär av och tillsammans med varandra.

På följande sätt arbetar vi med integration:


  • För unga personer som lever i svåra och socialt utsatta miljöer är det vår uppgift att möta dem och utifrån deras intressen skapa former för lärande som visar dem vägar framåt – till arbete och studier, från utanförskap och beroenden.


  • För äldre personer värnar vi idén om ett livslångt lärande. Dels som ett verktyg för att värna delaktighet i samhället och också att bryta ofrivilligt utanförskap och isolering.


  • För personer på flykt ska vi vara en trygg mötesplats som skapar sammanhang och delaktighet i samhället. Kulturen är ett verktyg för att välkomna olika traditioner och överbrygga skillnader. Bildning ger skarp kunskap för att bli en del av samhället och få plats på arbetsmarknaden.


  • För personer som lämnar missbruk och hemlöshet ska vi vara en trygg kraft som stärker varje individs möjligheter att bättre möta vardagens utmaningar. Vi värnar egenmakt och delaktighet för deltagarna för att stärka dem att själva forma metoderna som krävs för att klara sin livsresa.

Läs mer om våra verksamheter och projekt där vi arbetar med integration