Integration

På Studieförbundet Vuxenskolan arbetar vi med integration på olika sätt. Bland annat anordnar vi tillsammans med Stockholms Stadsbibliotek språkcaféer. Du kan läsa mer om dem här!

Vi arbetar också med projektet "Kvinna i fokus" med särskilt stöd från staten för uppsökande och motiverande insatser riktade till utrikes födda kvinnor. Programmet "Kvinna i fokus" syftar till att hjälpa utrikes födda kvinnor som står långt ifrån arbetsmarknaden att lyckas i sitt nya land. Läs mer om det här!