Kvinna i fokus

Kvinna i fokus heter Studieförbundet Vuxenskolan Stockholms satsning där utrikes födda kvinnor som står långt ifrån arbetsmarknaden får hjälp med att skriva CV, hantera kulturkrockar och mycket mer.

Med hjälp av en satsning från regeringshåll, på uppsökande och motiverande insatser riktade till utrikes födda kvinnor, startade Studieförbundet Vuxenskolan Stockholm under hösten 2019 programmet Kvinna i fokus. Programmet hjälper utrikes födda kvinnor som står långt ifrån arbetsmarknaden att lyckas i sitt nya land.

De som arbetar med programmet är Olga Biba, verksamhetsutvecklare på Studieförbundet Vuxenskolan Stockholm, samt cirkelledarna Aleksandra Kharatian och Elena Nordström. De har har alla erfarenhet av att komma till Sverige från ett annat land.

Programmet Kvinna i Fokus är skräddarsytt efter deltagarnas behov och de erbjuds att medverka i studiecirklar, föreläsningar och workshops inom områdena:

  • Individuellt anpassad coachning med fokus på olika strategier att söka arbete
  • Affärskommunikation och offentlig presentation
  • Oskrivna regler för att undvika ”kulturkrockar”
  • Att utveckla idéer som även kan leda till att starta eget
  • Yrkessvenska med arbetsmarknadsorientering, informationssamhället med mera

Satsningen fortsätter under 2020.

I dagsläget riktar sig Kvinna i fokus  till rysktalande kvinnor. Men ett arbete pågår för att kunna erbjuda programmet även till andra språkgrupper.

Läs mer om Kvinna i fokus här!