Svenska för asylsökande

Studieförbundet Vuxenskolan Stockholm bedriver verksamhet för asylsökande och personer som har fått uppehållstillstånd men bor kvar i anläggningsboende. 
Insatserna genomförs inom ramen för särskilda insatser inom folkbildningen som kallas för “Svenska från dag ett” och “Vardagssvenska” 

Målet med dessa insatser är att stärka kunskaper i svenska och om samhället, att främja deltagande i arbets- och samhällslivet, anordna en meningsfull sysselsättning under asyltiden och påskynda framtida etablering.  

Deltagarna som deltar i våra studiecirklar lär sig grunderna i svenska språket för att kunna göra sig förstådda och förstå andra i olika vardagssituationer, samt att de även får lära sig om hur svenska samhället fungerar. 
Vi använder oss av folkbildningens pedagogik och erfarna cirkelledare inom ämnet. 
Deltagandet är kostnadsfritt samt fritt och frivilligt. 

Vill du veta mer?  

Kontaktpersoner:
Olga Biba, verksamhetsutvecklare
Telefon: 08-679 03 65
Mail: olga.biba@sv.se