TAKK – Teckenkommunikation

Tecken som Alternativ och Kompletterande Kommunikation (TAKK) används främst tillsammans med hörande personer som har nedsatt kommunikations- eller talförmåga. TAKK innebär att man talar och samtidigt tecknar de viktigaste orden. 

Kurserna vänder sig till personal i förskola/skola, på daglig verksamhet och i gruppbostad som arbetar med språkutveckling. De vänder sig även till dig som är närstående. 

 

Studieförbundet Vuxenskolan Stockholm ordnar även kurser i TAKK på olika arbetsplatser.