2024-01-24

”Folkbildningen hjälper oss att hålla liv i de gamla hantverkstraditionerna”

Idag när hantverkskunskap inte går i arv från generation till generation spelar folkbildningen en viktig roll. Det menar SV Stockholms kursledare Alva Näsman Olai, som leder SV:s vävkurser.  "Jag brinner för att uppmuntra det livslånga lärandet!"

I vävlokalen råder ett koncentrerat lugn. Det sporadiska dunkandet från slagbommarna blandas med samtal mellan en kursdeltagare och Alva, som leder vävkursen. Under deltagarnas händer växer mattor och dukar fram i olika vackra färgkombinationer, precis som det gjorts i tusentals år. De äldsta exempel på vävning som har hittats är nämligen daterat till ca. 7000 f.kr (enligt Nationalencyklopedin).   


– Ur ett historiskt perspektiv har hantverk och slöjd varit en allmän kunskap som förts vidare från generation till generation. Idag får vi i stället söka nya sätt att hålla liv i de gamla traditionerna. Där har folkbildningen en viktig roll, säger Alva och fortsätter: 

– För mig representerar folkbildning en demokratisk idé om att kunskap bör vara tillgänglig för alla, oavsett bakgrund eller tidigare erfarenhet. 


Kursledaren Alva Näsman Olai är textilhantverkare och slöjdare. Hennes textila färdigheter omfattar ett brett spektrum av material och tekniker och hon har utbildat sig vid institutionerna Sätergläntan och Handarbetets Vänner.  


– Det som jag finner mest tillfredsställande med vävning är förmågan att skapa något helt från grunden. Att se en idé förverkligas i form av ett unikt textilt konstverk. Vävning är också en konstform som innebär många tekniska aspekter, och jag uppskattar de logiska utmaningar och problemlösningssituationer som uppstår under processen.  


Det Alva tycker är mest givande med att vara kursledare för Studieförbundet Vuxenskolan Stockholms (SV Stockholms) vävkurser är att hon får möta en mångfald av nya människor som delar hennes passion för hantverk och slöjd. Hon inspireras av att se deltagarnas entusiasm och vilja att lära och utvecklas inom vävning. 


– Det är den sociala interaktionen och kunskapsutbytet som gör mitt arbete som kursledare så otroligt roligt och meningsfullt. Jag brinner för att uppmuntra det livslånga lärandet. Jag tror att kreativt skapande skapar mervärden i livet vilket genererar livslust och glädje.  


Alva återgår till att leda sin kurs medan decembermörkret sänker sig utanför. I vävlokalen kommer flitens lampa lysa ett bra tag till, Alva och hennes kursdeltagare har många inslag kvar att väva innan de är redo att gå hem. 

---  

Under hashtaggen #bildningföralla samlar vi på Studieförbundet Vuxenskolan Stockholm berättelser och porträtt från vår verksamhet.