Om oss

Studieförbundet Vuxenskolan är ett av Sveriges största studieförbund.

Vårt mål är att ge människor möjlighet att utvecklas genom att erbjuda kreativa mötesplatser som studiecirklar, kulturarrangemang och föreläsningar.

Vi har ett brett programutbud och arbetar kontinuerligt med att nå ut till nya målgrupper, bland annat genom att samarbeta med andra föreningar och organisationer. Vi har också en omfattande verksamhet som riktar sig till personer med funktionsnedsättningar, deras anhöriga och personal.

Studieförbundet Vuxenskolan är en självständig organisation som bildades år 1967. Grundorganisationerna är Centerpartiet, Liberalerna (tidigare Folkpartiet) och Lantbrukarnas Riksförbund (LRF).

 

Studieförbundet Vuxenskolan Stockholm

Studieförbundet Vuxenskolan Stockholm erbjuder ett brett utbud av studiecirklar och föreläsningar. Vi samarbetar med föreningar och organisationer och har även en omfattande verksamhet för personer med funktionsnedsättning. Studieförbundet Vuxenskolan Stockholm verkar i Stockholm stad.

Se all personal i Stockholm här

Studieförbundet Vuxenskolan i Stockholm
Besöksadress: Tjärhovsgatan 6, Stockholm
Postadress: Box 4322, 102 67 Stockholm
Tel: 08-679 03 00
stockholm@sv.se 

Vill du hyra lokaler?


Mycket av vår verksamhet genomförs i våra egna lokaler:

Södermalm: Helenborgsgatan 7 och Tjärhovsgatan 6
Östermalm/Gärdet: Sandhamnsgatan 8

 

SVs Värdegrund

SV hävdar alla människors lika värde och rättigheter.

Vår bildningssyn bygger på människans förmåga att själv forma sitt liv tillsammans med andra människor och med hänsyn till miljön.

SVs Vision

Studieförbundet Vuxenskolan Stockholms vision är ett öppet, demokratiskt och hållbart samhälle där människor med olika erfarenheter och förmågor ges möjlighet att tillsammans växa och bilda sig.

SVs Mission

Studieförbundet Vuxenskolan Stockholms mission är att vara en aktiv samhällsaktör, skapa mötesplatser och vara lyhörd för individers och gruppers behov av utveckling.

Läs vår senaste verksamhetsberättelse och verksamhetsplan här!