Projekt

Språk för jobb

På rätt kurs

Studieförbundet Vuxenskolan Stockholm och Stockholms stad driver projektet ”På rätt kurs” som syftar till att stärka vuxna individer som lämnat eller är på väg att lämna missbruk och hemlöshet.