Språk för jobb

I april 2022 startade ett nytt projekt inom SV Stockholm som heter Språk för jobb som ska stärka flyktingar från Ukraina till självinkludering och möjligheter till arbete. 
Språk för jobb skapar förutsättningar för ukrainska flyktingar att komma närmare den svenska arbetsmarknaden och samhället. Programmet, som är kostnadsfritt, syftar till att lära sig det grundläggande svenska språket, samt organisationskulturen i servicebranschen. Detta kommer att ge deltagarna möjlighet att förbättra sina kunskaper i svenska, lära sig mer om arbetsmiljö, kommunikation, utöka professionellt ordförråd, stärka sina positioner inom arbetsmarknaden och även träffa företagsrepresentanter. 

Studieförbundet Vuxenskolan Stockholm driver projektet med stöd av Tillväxt Region Stockholm.
Kursen har skapats i samarbete med företag som Scandic, Jordgubbsprinsen och 
Maries Puts & Städ.

Ögonblick ur verksamheten

I mars gjorde 17 ukrainska flyktingar studiebesök på Scandic Sjöfartshotellet inom projektet Språk för jobb. Under studiebesöket fick deltagarna information om arbetsuppgifterna på hotellet, anställningsmöjligheter samt vilka krav hotellet har på potentiella anställda. Deltagarna fick en rundvisning på hotellet där de tittade på hotellrummen och fick information om hur det är att arbeta som städare. Deltagarna var mycket nöjda med studiebesöket och sin nya kontakt på hotellet och en del av dem kommer att söka sommar- eller extrajobb på Scandic.

- Under året kommer vi fortsätta göra studiebesök hos olika organisationer samt hålla en serie workshops för att skriva CV, säger Aleksandra Kharatian, ansvarig projektledare för Språk för jobb.