Tillbaka

Angående coronaviruset

Vi på SV följer noga vad Folkhälsomyndigheten och andra myndigheter rekommenderar.

Vår verksamhet är i dagsläget inte påverkad av några förändringar eller myndighetsbeslut. Vi håller våra cirkelledare och deltagare informerade om vad som gäller om läget skulle förändras som påverkar verksamheten på SV.

Om någon deltagare i vår verksamhet har vistats i ett smittodrabbat land eller varit nära någon som har smittats bör man följa myndighets rekommendation om hur man ska bete sig genom att ringa sjukvårdsupplysningen. Då bör man självklart inte gå på en studiecirkel innan man har fått klartecken från sjukvården. Agera precis som om du hade haft någon annan sjukdom – stanna hemma tills du är frisk.

Välkommen till SV Uppsala län

Fredrik Sjöberg
Avdelningschef

Läs mer på:
www.folkhalsomyndigheten.se/

Information om SV:s förhållningssätt vad gäller Covid-19

Lättläst text

Studieförbundet Vuxenskolan följer noggrant utvecklingen kring Covid-19. Den folkbildningsverksamhet som kan ske digitalt eller på distans försöker vi genomföra så. Fysiska träffar genomför vi endast efter en noggrann prövning enligt Folkhälsomyndighetens riskbedömningsmall och myndigheters råd och anvisningar.

I enlighet med Folkhälsomyndighetens råd uppmanar vi dig sokänner dig sjuk med symptom som snuva, hosta eller feber att låta bli att träffa andra människor och därmed också stanna hemma från vår verksamhet. 

Om du som deltagare själv väljer att avstå från att delta i en aktivitet, utan att SV ställt in den, så gäller i dagsläget våra ordinarie avbokningsregler som du hittar här: https://www.sv.se/om-sv/svs-anmalningsvillkor/

Observera att vid cirklar av kamratcirkelskaraktär är ett alternativ att ledaren och deltagarna i samråd enas om att skjuta fram cirkelträffarna.

Generella råd för att undvika smitta 

Grundläggande är Folkhälsomyndighetens rekommendationer kring vad man kan göra för att undvika smitta:

- Undvik att röra vid ansiktet eller ögon samt att undvika nära kontakt med sjuka människor.
- Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten, före måltid, mathantering och efter ett toalettbesök. Handsprit kan vara ett alternativ när du inte har möjlighet till handtvätt.
- Genom att hosta och nysa i armvecket eller i en pappersnäsduk hindrar du smitta från att spridas i din omgivning eller från att förorena dina händer.
- Stanna hemma när du är sjuk för att undvika att smitta människor på bussen, ditt arbete eller där du är nära andra.