Tillbaka

Angående coronaviruset

Vi på SV följer noga vad Folkhälsomyndigheten och andra myndigheter rekommenderar.

Vår verksamhet är i dagsläget inte påverkad av några förändringar eller myndighetsbeslut. Vi håller våra cirkelledare och deltagare informerade om vad som gäller om läget skulle förändras som påverkar verksamheten på SV.

Om någon deltagare i vår verksamhet har vistats i ett smittodrabbat land eller varit nära någon som har smittats bör man följa myndighets rekommendation om hur man ska bete sig genom att ringa sjukvårdsupplysningen. Då bör man självklart inte gå på en studiecirkel innan man har fått klartecken från sjukvården. Agera precis som om du hade haft någon annan sjukdom – stanna hemma tills du är frisk.

Välkommen till SV Uppsala län

Fredrik Sjöberg
Avdelningschef

Läs mer på:
www.folkhalsomyndigheten.se/

Vi ställer om i coronatider. Vi ställer inte in, vi ställer om och vi ställer upp.

Lättläst text

UPPDATERING 2021-06-07

Regeringen har aviserat det första steget av fem i avveckling av pandemirestriktionerna att gälla från 1 juni. För studiecirklar är tolkningen att de inte räknas som allmän sammankomst eftersom det finns en förutbestämd deltagarlista. Här tillämpas regeln om max 8 personer inomhus. SV har fortsatt att balansera en begränsad smittspridning med att starta upp verksamheten.

Vi flyttar ut vår verksamhet till digitala kanaler eller utomhus. Dessutom erbjuder vi stöd för föreningar och organisationer så att deras medlemmar kan fortsätta att träffas digitalt och bedriva sin verksamhet. 

Generella råd för att undvika smitta 

Grundläggande är Folkhälsomyndighetens rekommendationer kring vad man kan göra för att undvika smitta:

- Undvik att röra vid ansiktet eller ögon samt att undvika nära kontakt med sjuka människor.

- Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten, före måltid, mathantering och efter ett toalettbesök. Handsprit kan vara ett alternativ när du inte har möjlighet till handtvätt.

- Genom att hosta och nysa i armvecket eller i en pappersnäsduk hindrar du smitta från att spridas i din omgivning eller från att förorena dina händer.

- Stanna hemma när du är sjuk för att undvika att smitta människor på bussen, ditt arbete eller där du är nära andra.