Tillbaka

Angående coronaviruset

Vi på SV följer noga vad Folkhälsomyndigheten och andra myndigheter rekommenderar.

Vår verksamhet är i dagsläget inte påverkad av några förändringar eller myndighetsbeslut. Vi håller våra cirkelledare och deltagare informerade om vad som gäller om läget skulle förändras som påverkar verksamheten på SV.

Om någon deltagare i vår verksamhet har vistats i ett smittodrabbat land eller varit nära någon som har smittats bör man följa myndighets rekommendation om hur man ska bete sig genom att ringa sjukvårdsupplysningen. Då bör man självklart inte gå på en studiecirkel innan man har fått klartecken från sjukvården. Agera precis som om du hade haft någon annan sjukdom – stanna hemma tills du är frisk.

Välkommen till SV Uppsala län

Fredrik Sjöberg
Avdelningschef

Läs mer på:
www.folkhalsomyndigheten.se/

Välkomna till oss!

Lättläst text

UPPDATERING 2022-02-09

Nu finns inga restriktioner som påverkar möjligheten att fortsätter med så väl fysiska som digitala studiecirklar och kurser. Anpassningar görs beroende på ämne, lokal och målgrupp. Kolla vad som gäller på din lokala SV-avdelning.

Vi ser framemot att träffa dig igen!