Lättläst version saknas
Tillbaka

Årsstämma 2021

Den 22 mars 2021 höll SV Uppsala län ett digitalt årsmöte med ett 25-tal ombud. Vid mötet omvaldes nästan hela styrelsen.

Bo Wahlberg blev SPF Seniorernas nya styrelseledamot, med Karl-Gunnar Örenius som ersättare.

Samtidigt tackade vi av de avgående ledamöterna Gunnel Jägare, Lisa Skogsberg och ersättaren Hans-Ivar Byberg.

Styrelsen för 2021-2022 ser ut så här:

  • Harald Hagnell - Uppsala - Ordförande
  • Bertil Alm - Alunda - Vice ordförande
  • Annika Lundmark - Uppsala - AU-ledamot
  • Elias Collin - Uppsala
  • Rebecka Lindström - Fjärdhundra                           
  • Olle Romlin - Uppsala                                  
  • Bo Wahlström - Uppsala                                  
  • Karl-Gunnar Örenius - Uppsala - Ersättare SPF Seniorerna