Tillbaka

Fyra frågor till Daniel Nilsson

Nu välkomnar vi Daniel Nilsson till Studieförbundet Vuxenskolan Uppsala län. Vi tog chansen att ställa fyra snabba frågor till Daniel.

Hur kom det sig att du sökte dig till Studieförbundet Vuxenskolan?
- Efter flera år i offentlig sektor kunde jag inte motstå möjligheten att återvända till föreningslivet och arbeta med något så viktigt som folkbildning.

Du kommer närmast från Uppsala kommun. Vad gjorde du där?
- Jag jobbade på Hållbarhetsavdelningen och hade det övergripande ansvaret för kommunens samverkan med föreningslivet.

Hur ser du på folkbildningens roll i dagens samhälle?
- Jag ser många roller men exempel på viktiga områden är att stärka demokratin och att skapa engagemang för att delta i samhällsutveckligen. Ett annat område är att bidra till ökad folkhälsa, bl.a genom att bredda intresset för kulturlivet.

På Studieförbundet Vuxenskolan ska du arbeta med att verksamhetsutveckling. Vad tror du krävs för att folkbildningen ska nå ut idag?
- Genom att komplettera de arbetssätt vi har idag med nya innovativa former för att bli en starkare samhällsröst och att ta större samhällsuppdrag.

Daniel Nilsson

Daniel Nilsson, verksamhetsutvecklare Studieförbundet Vuxenskolan Uppsala län
Foto: Daniel Nilsson