Tillbaka

Fyra frågor till Susan Gallone

Nu välkomnar vi Susan Gallone till Studieförbundet Vuxenskolan Uppsala län. Vi tog chansen att ställa fyra snabba frågor till Susan.

Hur kom det sig att du sökte dig till Studieförbundet Vuxenskolan? 

- Jag har under den större delen av mitt yrkesliv verkat inom utbildning och bildning. Folkbildning ligger mig varmt om hjärtat och då SV är en ledande aktör samt tillfälle till en intressant tjänst kom var det ett uppdrag jag inte kunde motstå att söka.

Du kommer närmast från Realgymnasiet. Vad gjorde du där? 

- Jag kommer närmast från ett uppdrag som biträdande rektor på Realgymnasiet. Mitt arbete där har varit mycket omväxlande och inneburit både ett strategiskt utvecklingsarbete och operativt ansvar för den mångfacetterade verksamhet som bedrivs på en gymnasieskola. Tidigare har jag arbetat som pedagog, skolledare, marknadschef och projektledare inom bla Hermods.

Hur ser du på folkbildningens roll i dagens samhälle?

- Folkbildning bär på en lång och stolt tradition som det idag är viktigare än någonsin för att förvalta i en värld och samhälle med stora utmaningar. Folkbildningen skapar en arena där individer och grupper kan skaffa kunskap om, utvecklas med och bli delaktiga i de sammanhang där dessa utmaningar diskuteras och där viktiga beslut tas.

På Studieförbundet Vuxenskolan ska du arbeta med att verksamhetsutveckling. Vad tror du krävs för att folkbildningen ska nå ut idag?

- Vårt viktiga ansvar som en ledande aktör ska förvaltas såklart och jag tror att detta ska kombineras med att vi aktivt letar efter nya sammanhang, inkluderar fler  och delvis nya - individer och grupper och ligger i fas med det som sker i omvärlden.