Tillbaka

Välkommen till SV!

Fyra frågor till Caroline Ullman 

Nu välkomnar vi Caroline Ullman till Studieförbundet Vuxenskolan Uppsala län.
Vi tog chansen att ställa fyra snabba frågor till Caroline.

Hur kom det sig att du sökte dig till Studieförbundet Vuxenskolan? 

- Jag vill i min arbetsroll träffa människor, jobba med organisering och civilsamhället, och helst ha mycket omväxling under mina dagar. Och så vill jag göra något meningsfullt. Allt detta, och lite till, hittade jag på Studieförbundet Vuxenskolan.

Vad gjorde du innan du började på Studieförbundet Vuxenskolan?

- Tidigare var jag projektledare för ungdomsprojektet Organisera Mera som syftade till att stärka ungas engagemang och föreningsaktivitet i Östhammar. Jag har tidigare erfarenhet av samverkan mellan kommun och civilsamhälle och att arrangera samverkansprocesser. Allra nyligast har jag varit föräldraledig med min son!

Hur ser du på folkbildningens roll i dagens samhälle?

-Folkbildning är oerhört viktigt och en grundsten i demokratin. Vi står inför stora utmaningar i samhället. Dels handlar det om stora frågor som demokratins bevarande och klimatet men det gäller också frågor om hållbart engagemang och stressfri vardag. För att lösa detta måste vi mötas och samtala människor emellan och det är ju just så som folkbildningens metoder fungerar.

På Studieförbundet Vuxenskolan ska du arbeta med att verksamhetsutveckling. Vad tror du krävs för att folkbildningen ska nå ut idag?

- Vi måste vara lyhörda inför folks behov och intressen, inte minst när det gäller sättet som många vill engagera sig på idag. Digitalisering är ett jättebra hjälpmedel som kan underlätta för många, samtidigt är det inte lösningen för alla såklart. Grunden är att det ska vara tydligt vad folkbildning handlar om och att det ska vara enkelt att engagera sig och delta!