Tillbaka

In Memoriam: Ove Hultquist

MinnesordOve Hultqvist, Uppsala, har hastigt avlidit vid en ålder av 74 år. Han sörjs närmast av hustrun Margareta och barnen Maria och Magnus med familjer.

Ove växte upp i Vimmerby och kom till Uppsala i slutet av 60-talet i samband med sin militärtjänstgöring. Därefter började han studera sociologi och statskunskap vid Uppsala Universitet. Han engagerade sig tidigt i Centerpartiet och arbetade som riksdags- och kommunsekreterare för Centerpartiet under många år. Oves starka engagemang för kultur och folkbildningsfrågor väcktes i unga år då båda föräldrarna var aktiva inom folkrörelsen. Redan i början av 70- talet blev han styrelseledamot i Studieförbundet Vuxenskolan (SV) Uppsalaavdelningen och därefter dess ordförande i fjorton år. 

Som ordförande i SV:s styrelse höll han en låg och saklig profil och Ove hade lätt för att skapa konsensus i de beslut som fattades och därmed kunde han föra de frågor som avhandlades framåt, till gagn för verksamheten. Under hans tid som ordförande utvecklades avdelningen starkt både verksamhetsmässigt och ekonomiskt och blev ett av de största studieförbunden i länet. 

Ove Hultqvist var också mycket intresserad av nya tekniska lösningar vilket resulterade i att avdelningen tidigt datoriserades inom administrationen och även kunde erbjuda allmänheten studiecirklar i den nya tekniken.  

Sitt genuina intresse för kultur- och folkbildningsfrågor kunde han även utöva i Landstingets kulturnämnd både som ledamot under många år  och som ordförande under två olika mandatperioder. Han var även ordförande i Uppsala Länsbildningsförbund, en paraplyorganisation för länets studieförbund.  Oves engagemang inom folkbildningen verkade in i det sista som sammankallande i SV:s valberedning.

Med sin humor, finurliga och trivsamma sätt skapade Ove alltid en trevlig atmosfär omkring sig och saknaden efter Ove är stor.

 Vi är tacksamma för allt han gjorde för folkbildningen under så många år. Sonja Dubiel fd Verksamhetschef SV Uppsalaavdelningen

Raymond Hammarberg fd ledamot i styrelsen för SV

Lennart Sandberg fd ledamot i styrelsen för SV

Fredrik Sjöberg, Avdelningschef för SV Uppsala län


2021-05-11 Uppsala

(Foto: Centerpartiet & Region Uppsala)