Tillbaka

Lokal överenskommelse i Tierp

SV Uppsala län har deltagit i arbetet med att ta fram en lokal överenskommelse mellan föreningslivet och Tierps kommun.

En sådan överenskommelse består av principer och åtaganden för samverkan mellan föreningslivet och kommunen. Tierps kommun arrangerade i våras dialoger och workshops rörande överenskommelsen där vi medverkade.

Vi lyfte behovet av förenklad dialog mellan föreningar och kommunen, dvs att det ska vara lätt att komma i kontakt med kommunen, få information och ansöka om föreningsbidrag. En annan viktig fråga vi lyfte var samverkan mellan föreningar och hur det skulle kunna hjälpa föreningarna i vardagen, såsom delade resurser (ex lokaler) och samordning av aktiviteter.

8 juni 2022 antog kommunfullmäktige den lokala överenskommelsen.