Tillbaka

Projekt SIGNE i Enköping

Vi fick ett samtal med vår kollega Rana Noureldin, som är aktivitetsledare för ett integrationsprojekt i Enköping.

Du har arbetat med ett integrationsprojekt i Enköping kommun. Vad är det för projekt?
Tillsammans med Enköpings Kommun har vi drivit ett projekt som riktar sig till nyanlända föräldrar och ensamma med barn. Tanken var att vi delvis skulle bedriva projektets aktiviteter på Enköpings bibliotek samt i i våra egna lokaler i Enköping, men p g a Covid blev det istället digitalt. Aktiviteterna var kostnadsfria tack vare medel från Länsstyrelsen i Uppsala län. Projektet gick under namnet SIGNE.

SIGNE - vad står det för?
Signe står Språk Integration Gemenskap Nyanländ Enköping.

Hur många deltagare har ni haft?
Vi har under året haft 56 deltagare med mixade nationaliteter, mestadels kvinnor med barn.

Vad gör ni i projektet?
Vi samarbetar bland annat med biblioteket i Enköping för att till exempel väcka läslust och inspirera till läsning som en del av integrationsprocessen och familjedynamiken. En viktig aktivitet som barn och föräldrar gör tillsammans. Vi uppmanar verkligen till bokläsning med barnen. Detta sker oftast och bäst vid fysiska möten men vi har trots Covid anpassat verksamheten mycket bra. Bibliotekspersonalen presenterar passande böcker som deltagarna sedan fått hämta ut på biblioteket.

Utöver läsdelen har vi i övrigt haft en mycket bra mix av aktiviteter i projektet. Vi har också visat filmer om hur saker fungerar i det svenska samhället samt informerat om olika aktiviteter. Flertalet utflykter till platser som Skolparken, Papperotsbadet (nya badhuset), Sommaravslutning på Bressa, 4H-gården, Drömparken (visning Trädgårdsmästarprojektet), sångstund med AKO inomhus, utomhus vid Trädgårdsbiblioteket och digitalt via Zoom, teaterföreställningar, varit på Enavallen, spelat fotboll och haft avslutningsfest på Tingshuset med dockteater. Och vi har haft aktiviteter om matlagning och hälsa i våra egna lokaler. Dagsaktivitet med pulkåkning har varit särskilt uppskattat av föräldrar och barn. Föräldrarna fick tips om Fritidsbanken där man året runt gratis kan få låna saker för aktiviteter med barnen. Barn måste få må bra, och vi hjälper mammorna att få upp ögonen och se framtiden på nytt sätt.

Har ni upplevt några problem under projektets gång?
Språkförbristningar är så klart ett stort problem, men även tekniska kunskapsbrister, så både hårdvara- och kunskapsbrist har varit en utmaning. Tålamod och bemötande är nyckelord för att arbeta med denna målgrupp.

Hur hittar man deltagare?
Det handlar mycket om personliga kontakter. Initialt hade vi åtta deltagare – efter uppsökande på BVC, vårdcentraler, husläkare och caféer så spreds ryktet vilket ledde till de 56 deltagare vi fick ihop till slut.

Vad betyder det för dig att jobba med detta projekt?
Jag har märkt att jag bygger genuina relationer med deltagarna – som leder till verklig vänskap. Känns bra när jag märker att dem känner sig mer trygga, att jag får bli som en typ av guide i deras tillvaro. Och jag jobbar från hjärtat med stor energi och engagemang och det märker deltagarna av. Det är en bonus för mig att dem blir vänner och ger stöd till varandra.

Vad händer framöver?
SIGNE avslutades sista oktober 2021. Men vi har faktiskt fått ekonomiska medel att fortsätta. Så det fortsätter under 2022 i ny form men med samma namn – något vi är mycket glada över.Vill du veta mer om projektet kontakta Rana via mail HÄR

Foto: © Rana Noureldin