Tillbaka

Studiematerial om beredskap och kris

Naturskador, skogsbränder, översvämningar och torka har aktualiserat behovet av beredskap. Även pandemin och flyktingmottagning under senare år har ställt högre krav på beredskap och krishantering för såväl stat, regioner och kommuner som för civilsamhällets organisationer och oss som privatpersoner. Vilken kompetens och organisation har vi lokalt vid kris? Vi behöver sannolikt bättre förberedelser, struktur och övning för att det ska fungera så smidigt som möjligt.

Det finns studier som visar att beredskap ofta är en ingång till en bredare förberedelse och anpassning inför klimatförändringarna. Redan nu vet vi att vi behöver vara beredda på ett ökat antal stormar, bränder, torka eller brist på resurser som vatten på grund av klimatpåverkan. Det ställer krav på samarbete i lokalsamhället och förmåga att hantera de situationer som kan uppstå.

LRF har tillsammans med Studieförbundet Vuxenskolan tagit fram en studiecirkel som syftar till att samlas lokalt och diskutera olika scenarios för att skapa en ökad beredskap. Även Bygdegårdarnas Riksförbund har tagit fram ett krishanteringsmaterial kring förutsedda och oförutsedda risker och kriser.

Kontakta oss på Studieförbundet Vuxenskolan om du är intresserad av att lära mer om beredskap och kris så försöker vi att samla en grupp och även hänvisa vidare till LRF och Bygdegårdarna.