Tillbaka

Vi välkomnar Elin Ahlund

Nu välkomnar vi vår nya kollega Elin Ahlund som kommer arbeta som verksamhetsutvecklare med stationering på vårt kontor i Östhammar. Vi passade på att ställa fyra korta frågor till henne.

Hur kom det sig att du sökte dig till Studieförbundet Vuxenskolan?
- Jag lockades av möjligheten att träffa engagerade och kreativa människor och stötta dem från idé till verksamhet.

Vad gjorde du innan du började hos oss på Studieförbundet Vuxenskolan?
- Jag arbetade som gym-ansvarig och TF fritidschef i Östhammars kommun.

Hur ser du på folkbildningens roll i dagens samhälle?
- Den spelar en viktig roll! Att människor utifrån sina egna intressen har möjlighet att öka sina kunskaper tillsammans är fantastiskt! 

På Studieförbundet Vuxenskolan ska du arbeta med verksamhetsutveckling. Vad tror du krävs för att folkbildningen ska nå ut idag?
- En mix av digital och fysisk verksamhet, att vi skapar och upprätthåller nätverk och där lyssnar in behov och önskemål.