Tillbaka

Årsstämman genomförd

Den 28 mars 2017 hölls årsstämman på Studieförbundet Vuxenskolan Uppsala län i Drakensalen på Kungsängsgatan 12 i Uppsala.

Avgående ordförande Angelique Prinz Blix, närvarande ledamöterna Sonja Åneman och Moa Ramstedt avtackades för visat engagemang i SV Uppsala läns styrelse.

Studieförbundet Vuxenskolan Uppsala läns styrelse efter årsstämman:

Margareta Olsson, ordförande
Harald Hagnell, vice ordförande
Annika Lundmark, AU ledamot
Bertil Alm
Hans-Ivar Byberg
Ziad Jaffar
Anders Nordström

Uppdaterad: 170329