Tillbaka

Avdelningsstämma 2017

OBS! Inbjudan gäller valda ombud.

Studieförbundet Vuxenskolan Uppsala län kallar härmed valda ombud till ordinarie avdelningsstämma

Tisdagen den 28 mars klockan 18.30

Plats: Drakensalen, Kungsängsgatan 12, 1 tr, Uppsala

Stämmohandlingar utsänds via e-post till stadgeenligt valda ombud och finns tillgängliga på expeditionen i Uppsala.

Utöver sedvanliga frågor kommer ett förslag från styrelsen om en stadgeändring (att hålla årsstämma varje år i st
ället för vartannat år) att behandlas.

Ombud kan anmäla närvaro till uppsala@sv.se

Fika serveras från 18.00

 
Varmt välkommen!

E.u.

Fredrik Sjöberg, Avdelningschef
Fredrik.sjoberg@sv.se

018-10 23 74