Lättläst version saknas
Tillbaka

Föredrag av Bo Rothstein

I samverkan med Humanisterna i Uppsala arrangerar Studieförbundet Vuxenskolan ett föredrag med professor Bo Rothstein. 

Religion, korruption och mänsklig välfärd
4 oktober kl. 15.00 - 17.00 Fri entré
Drakensalen, Studieförbundet Vuxenskolan, Kungsängsgatan 12, Uppsala

Religiösa samfund hävdar ofta att en ökad religionsutövning skulle skapa ett samhälle med högre etik och människor med en bättre moral. Religiösa samfund har också med denna tes som grund de senaste decennierna flyttat fram sina positioner vad gäller vilka normer som skall gälla i den offentliga sfären. Utifrån omfattande internationellt jämförande forskning granskas om de religiösa samfunden har fog för sin tes att desto mer religion, desto bättre samhälle.

Bo Rothstein är professor i statsvetenskap och en av grundarna till QoG-institutet (Quality of Government) vid Göteborgs Universitet.