Tillbaka

Första kullen av peer supportrar i Uppsala

Fredag den 2 mars 2018 diplomerades Gunilla, Solveig, Calle och Yvonne som Uppsalas första PEER Supporters vid ett välbesökt examensfirande.

Examenstårta Examensblommor  Utbildningsansvarig Anna-Maria Lundberg uppvaktas av deltagarna. Examen

PEER supporter innebär att personer med egen erfarenhet av psykisk ohälsa/funktionsnedsättning som gjort en återhämtningsresa blir professionellt verksamma inom vård och stöd för att stötta brukare/patienter i deras återhämtningsprocesser.

De nyutexaminerade ska nu söka anställningar inom kommunala och regionala verksamheter i Uppsala län. Träffpunktsverksamheten och boendestödet i Uppsala kommun samt Psykos och rehab inom Psykiatri visar särskilt intresse.

Andra möjliga arbetsplatser är boenden, socialtjänst, arbetsrehabilitering, habilitering och skola.

Utbildningen omfattar fem veckor, varav tre på heltid och två med hemuppgifter.  Studieförbundet Vuxenskolan Uppsala län är huvudman för utbildningsanordaren Forum för Brukarinflytande.

Nästa utbildningstillfälle planeras till 14 maj med examen 15 juni.

Läs mer på
http://brukarinflytande.se/brukarinflytande/peer-support/peer-support-utbildning/