Tillbaka

Mera våld - eller mindre?!

12 september kl. 14.00-18.00
Studieförbundet Vuxenskolan, Kungängsgatan 12, Uppsala

Temadag om våld, normbildning och motåtgärder

Medverkande:
Mattias Gardell, professor i religionshistoria, Uppsala
Heléne Lööw, universitetslektor i historia, Uppsala
Alán Ali, Fryshuset-Elektra/Sharaf Hjältar och Hjältinnor, Malmö
Luis Lineo, ordförande i Män för Jämställdhet
Hussein Abowarrad, nattvandrare i Gottsunda

Fri entré men obligatorisk föranmälan! Lättare förtäring ingår.

Föranmälan senast den 12/9 till hans@hansaberg.se

Samarrangemang med Män för Jämställdhet i Uppsala/
Mansnätverket för kvinnofrid i Uppsala
med stöd från Länsstyrelsen i Uppsala län