Tillbaka

Psykiska olikheter - lika rättigheter

Föreningen Hjärnkoll Uppsala län arbetar för att öka öppenheten om psykisk ohälsa, för att sticka hål på fördomar och bryta isolering. Alla ska ha lika rättigheter och möjligheter oavsett psykiskt funktionssätt!

Onsdag 21 mars kl. 13.00-16.30
på Studieförbundet Vuxenskolan, Kungsängsgatan 12, 1tr., Uppsala

13.00-13.15 Välkommen – Bengt Olsen, ordförande Föreningen Hjärnkoll Uppsala län

13.15-14.00 ”Tillgänglighet för mig med psykisk ohälsa. Om ett projekt inom RSMH” – Kurt Nyberg, ordförande IFS Uppsala, Attitydambassadör för Hjärnkoll

14.00-15.00 Levande bok – möt och fråga ut en spännande person i 15 minuter
Gunilla Ekholm:”Allt du vill veta om OCD/tvångssyndrom och närliggande diagnoser”
Maj Grandmo: ”Livet efter psykosen”
Anna-Karin Söderberg: ”Att en bom kan vara så farlig”
Under samma tid kan du också besöka bokborden i salen.

15.00-15.45 ”Brukarinflytande, egenmakt och PEER Support” – Anna-Maria Lundberg, projektledare, Forum för Brukarinflytande

15.45-16.30 ”LSS för personer med psykiska funktionshinder” – Anna Thalén, utvecklingsledare, Forum för Brukarinflytande

INFORMATION OM TILLGÄNGLIGHET I LOKALEN:
• Tillgängligt för rullstolsburna Handikapptoalett finns
• Tillgängligt för synskadade (uppfyller samtliga kriterier)
• God miljö för hörselskadade
• Tillgängligt för psykiskt funktionshindrade

ÖVRIG INFORMATION: Vid föreläsningarna plats för 50-60 personer, övrig tid ytterligare ca 20 personer.
Ingen föranmälan, ”först till kvarn” vid föreläsningarna. Kostnadsfritt.

ARRANGÖR: Föreningen Hjärnkoll Uppsala län i samarbete med Forum för Brukarinflytande, IFS Uppsala, OCD-förbundet Uppsala och Studieförbundet Vuxenskolan Uppsala län