Avslutade projekt

 • GRYM

  Gränslösa Yngre Möten var ett treårigt projekt i Sunne som drevs av Studieförbundet Vuxenskolan med finansiering i huvudsak från Arvsfonden....

  Läs mer
 • Ungt initiativ

  Studieförbundet vuxenskolan Värmland har beviljats bidrag för att försöka hitta nya möjligheter att integrera ungdomar som i dag står...

  Läs mer
 • Läsglädje inom SFI

  Under tre år, 2013 till och med 2015, beviljades vi statsbidrag för att utveckla SFI. Syftet med projektet var att motivera våra deltagare...

  Läs mer
 • Unity

  Unity är SVs nationella koncept för verksamhet inom hiphopkulturen, där verksamheten kretsar kring med de fyra elementen: rap, dj,...

  Läs mer
 • På lika villkor

  Integrationsprojektet på Lika villkor pågick mellan 1 april 2013 och 31 mars 2015 och vände sig till nyanlända utomeuropeiska kvinnor...

  Läs mer
 • Projekt Gemenskap

  Under 2012-2014 drev SV Värmland projekt Gemenskap i Kristinehamn med stöd av Arvsfonden och Kristinehamns kommun. Projektet vände...

  Läs mer
 • Hållbar konsumtion

  Kan vi som konsumenter göra något åt klimatförändringarna?

  Läs mer