Avslutade projekt

 • Utvecklingsplan - Skildra

  Från vision till verklighet - Föreningen Skildras arbete tryggas för framtiden.

  Läs mer
 • Hållplats bygdegård

  Mötesplatser på landsbygden där individer får tillfälle att växa, känna delaktighet och möjlighet att komma närmare sina drömmar.

  Läs mer
 • På väg

  På väg var ett arbetsmarknadsprojekt vars övergripande syfte var att tillämpa och utveckla metoder för att...

  Läs mer
 • Unga leder unga

  Unga leder unga arbetade för att ge unga i åldrarna 13-25 år möjlighet att utvecklas på sin fritid och skapa ökad jämställdhet inom...

  Läs mer
 • Jämställd folkbildning

  Jämställd folkbildning är ett metodutvecklingsprojekt som syftar till att skapa en folkbildning på lika villkor för alla, oavsett könstillhörighet...

  Läs mer
 • Demokratins gränser

  Ett lokalt nätverk i Karlstad med omnejd

  Läs mer
 • GRYM

  Gränslösa Yngre Möten var ett treårigt projekt i Sunne som drevs av Studieförbundet Vuxenskolan med finansiering i huvudsak från Arvsfonden....

  Läs mer
 • Ungt initiativ

  Studieförbundet vuxenskolan Värmland har beviljats bidrag för att försöka hitta nya möjligheter att integrera ungdomar som i dag står...

  Läs mer
 • Läsglädje inom SFI

  Under tre år, 2013 till och med 2015, beviljades vi statsbidrag för att utveckla SFI. Syftet med projektet var att motivera våra deltagare...

  Läs mer
 • Unity

  Unity är SVs nationella koncept för verksamhet inom hiphopkulturen, där verksamheten kretsar kring med de fyra elementen: rap, dj,...

  Läs mer
 • På lika villkor

  Integrationsprojektet på Lika villkor pågick mellan 1 april 2013 och 31 mars 2015 och vände sig till nyanlända utomeuropeiska kvinnor...

  Läs mer
 • Projekt Gemenskap

  Under 2012-2014 drev SV Värmland projekt Gemenskap i Kristinehamn med stöd av Arvsfonden och Kristinehamns kommun. Projektet vände...

  Läs mer