Musik, teater

Enskild undervisning i gitarr utifrån dina egna förkunskaper. Ta med dig din gitarr så hjälper vi dig vidare i ditt musicerande.

Förkunskaper
Inga förkunskaper krävs

Kursledare
Timmy Svensson är utbildad inom musik och sång samt har hållit privatkurser tidigare. Han spelar även i band inom olika genrer.

Reservplatser
Fler kurser kommer att läggas upp löpande i 20 minuters träffar på individuell nivå. Anmäl dig som reserv så kontaktar vi dig för tider.

startar löpande
Kallelse kommer efter anmälan