Mat & dryck, Hållbar utveckling

En kurs om hållbar livsmedelsproduktion

Kursen GROW-SHARE-CARE Solutions For Local Food Resilience beskriver hur en hållbar livsmedelsproduktion kan se ut. Med hänsyn till lokala förutsättningar, global försörjning och minimerad klimatpåverkan når vi hållbar mat på jordens villkor.

- Vad kan en hälsosam och balanserad kost bestå av?
- Hur kan olika behov tillgodoses med hållbart producerat mat från närområdet i Värmland?
- Vad innebär en bra växtföljd?
- Skall vi äta animaliska livsmedel eller inte?
- Vilken klimatpåverkan innebär en livsmedelsproduktion med respektive utan djurhållning?

En bra modell
En balanserad växtföljd med hälften vall (gräs och klöver) och hälften vegetabilier för vår konsumtion är en bra modell. Vallodling är bra för klimatet bland annat då vallen binder in kol i marken.

Målgrupp
Målgruppen för studiecirkeln är konsumenter som har visst intresse och engagemang för mat och miljö, till exempel konsumenter i REKO-ring.

Kursupplägg
Träff 1 - Historiskt perspektiv över livsmedelsproduktion i vår del av världen

Idag går debatten hög kring om vi skall äta animaliska livsmedel eller inte. Den allmänna uppfattningen är att vi aldrig har ätit så mycket kött och fisk som idag - stämmer det? Vi skall titta närmare på hur den svenska matförsörjningen har förändrats historiskt sett.

Träff 2 och 3 - Producenten och konsumenten i nutid
Konsumtionsmönster över tid beträffande animaliska och vegetabiliska livsmedel – fakta från statistik och historieskrivning om hur det ser ut nu och hur det har sett ut tidigare? Hälsosam mat – balanserad kosthållning utifrån förutsättningar lokalt eller specifika koncept som vegansk och vegetarisk kost.

Träff 4 - Framtidens livsmedelsproduktion i Värmland
Det talas idag mycket om långsiktigt hållbar livsmedelsproduktion och användning av åker- och betesmark respektive andra tekniker. Är det ny teknologi med ”foodtech” i artificiella odlingssystem eller arbete utfört av människa och djur som är framtiden?

I kursen ställer vi oss frågor som exempelvis:
- Hur och vad kan vi producera med hållbara metoder i Värmland?
- Vad kan en hälsosam kost bestå av?
- Bör vi äta kött framställt i en 3D-skrivare?

Under studiecirkeln diskuterar vi vilken klimatpåverkan livsmedelsproduktion med djurhållning respektive utan djurhållning har.

Kursen hålls på ytterligare tre orter i Värmland; Karlstad, Kristinehamn och Säffle.

Vill du veta mer?
Kontakta Anders Heimer.