Musik, teater

Ukulele nybörjare med barn. jämna veckor

Vi kommer att starta upp en kurs i Ukulele där det är tänkt att man kommer vuxen med barn.
avgift för vuxen 385:- och för barn 160:-
material 168:-
ukulele 399:-

Det går att låna ukulele under kursen