Information om Mitt Val

Så sent som 1989 fick svenska medborgare med intellektuell funktionsnedsättning (IF) rätt att göra sin röst hörd och rösta i riksdagsvalet.

För personer med IF 2.jpg
Det vill Studieförbundet Vuxenskolan ändra på.

Mitt Val
Studieförbundet Vuxenskolan har tagit fram Mitt val vilket är en metod som tillgängliggör röstning och politik för personer med IF.
Den bygger på en studiecirkel med lättläst information om hur vår demokrati fungerar och är uppbyggd.  
Efter att deltagarna gått studiecirkeln väljer cirka 8 av 10 att rösta.

Studiecirklarna inom SV Värmland stöds ekonomiskt av Region Värmland.

Visste du att:
• personer med intellektuell funktionsnedsättning (IF) fick rösträtt först 1989
• de flesta personer med IF röstar inte
• Metoden Mitt Val har blivit internationellt erkänd som Best Practice när det gäller valdeltagande för personer med IF.
• SV samarbetar med FUB - (För barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning)
Inre ringen är en del av FUB där personer med IF själva driver verksamheten. 
• SV har skapat olika aktiviteter för personer med IF som handlar om att rösta, de olika valen i Sverige och om att säga sin åsikt.

Mer information om Mitt Val finns här

Här finns material att arbeta med i studiecirkeln Mitt Val

Testa ett digitalt spel - kan du gissa partiet?

Kjell Stjernholm berättar om arbetet kring Mitt Val
Föreläsning och information, ca 16 min

Kjell Stjernholm 2.jpg
Kjell Stjernholm utvecklingsledare & samordnare kring funktionsnedsättning på Studieförbundet Vuxenskolans Förbundskansli