Projekt i SV Värmland

En del av vår verksamhet genomförs som projekt. Där har vi möjlighet att starta nya verksamheter, hitta nya arbetsformer, nya samarbeten och nå fler personer i nya målgrupper med folkbildningsaktiviteter. Projekt är en viktig del av vår verksamhet och ger oss möjlighet att utveckla nya koncept. Genom projektverksamhet är vi med och bidrar både till vår egen och till samhällets utveckling. Utgångspunkt är vårt idéprogram, folkbildningens idé och pedagogik. Det livslånga lärandet bidrar till en positiv utveckling för individ och samhälle.