Aktuella projekt

 • Demokratins gränser

  Ett lokalt nätverk i Karlstad med omnejd

  Läs mer
 • Jämställd folkbildning

  Jämställd folkbildning är ett metodutvecklingsprojekt som syftar till att skapa en folkbildning på lika villkor för alla, oavsett könstillhörighet...

  Läs mer
 • Unga leder unga

  Unga leder unga arbetar för att ge unga i åldrarna 13-25 år möjlighet att utvecklas på sin fritid och skapa ökad jämställdhet inom...

  Läs mer
 • På väg

  Projekt ”På väg” är ett metodutvecklingsprojekt som bygger på folkbildningens pedagogik, inkludering av civilsamhället i integrationsprocessen...

  Läs mer
 • SV-skogen

  I Colombia planterar vi träd för kommande generationer. Var med du också!

  Läs mer
 • Utvecklingsprojekt i Colombia

  SV Värmland driver flera mindre projekt med lokala bönder i Colombia och vår vision är att skapa en hållbar utveckling för utsatta...

  Läs mer
 • Läsglädje för äldre

  Läsglädje för äldre är ett projekt som handlar om att pensionärer på frivillig basis läser för andra äldre med olika funktionsnedsättningar....

  Läs mer
 • Hälsokörkortet

  Hälsokörkortet är ett arbetsmaterial som baseras på många års erfarenheter. Materialet är uppbyggt på tio tematräffar, där kost, motion,...

  Läs mer