Projekt - en viktig del i vår verksamhet

Genom att starta nya verksamheter i projektform är vi med och bidrar både till vår egen och till samhällets utveckling. Projekt är en viktig del av vår verksamhet som ger oss möjlighet att utveckla nya koncept.

Nedan kan du ta del av våra aktuella projekt samt de projekt som vi har drivit tidigare.

Aktuella projekt

 • Stöd från Arvsfonden i nytt projekt

  Studieförbundet Vuxenskolan Värmland får stöd med drygt 4,5 miljoner kronor av Arvsfonden för projektet Innan allt försvinner.

  Läs mer
 • After school

  En lyckad integrationssatsning med middag och föreläsningar går in på sitt andra år.

  Läs mer
 • Hållplats bygdegård

  Mötesplatser på landsbygden där individer får tillfälle att växa, känna delaktighet och möjlighet att komma närmare sina drömmar.

  Läs mer
 • Utvecklingsprojekt i Colombia

  SV Värmland driver flera små projekt med lokala bönder i Colombia och vår vision är att skapa en hållbar...

  Läs mer
 • SV-skogen

  I Colombia planterar vi träd för kommande generationer. Var med du också!

  Läs mer
 • Läsglädje för äldre

  Läsglädje för äldre är ett projekt som handlar om att pensionärer på frivillig basis läser för andra äldre med olika funktionsnedsättningar....

  Läs mer
 • Hälsokörkortet

  Hälsokörkortet är ett arbetsmaterial som baseras på många års erfarenheter. Materialet är uppbyggt på tio tematräffar, där kost, motion,...

  Läs mer
 • Fler projekt

Avslutade projekt

 • På väg

  På väg var ett arbetsmarknadsprojekt vars övergripande syfte var att tillämpa och utveckla metoder för att...

  Läs mer
 • Unga leder unga

  Unga leder unga arbetade för att ge unga i åldrarna 13-25 år möjlighet att utvecklas på sin fritid och skapa ökad jämställdhet inom...

  Läs mer
 • Jämställd folkbildning

  Jämställd folkbildning är ett metodutvecklingsprojekt som syftar till att skapa en folkbildning på lika villkor för alla, oavsett könstillhörighet...

  Läs mer
 • Demokratins gränser

  Ett lokalt nätverk i Karlstad med omnejd

  Läs mer
 • Fler projekt