Projekt - en viktig del i vår verksamhet

Genom att starta nya verksamheter i projektform är vi med och bidrar både till vår egen och till samhällets utveckling. Projekt är en viktig del av vår verksamhet som ger oss möjlighet att utveckla nya koncept.

Nedan kan du ta del av våra aktuella projekt.

Om du vill läsa mer om våra avslutade projekt, klicka här.

Aktuella projekt

 • Demokratins gränser

  Ett lokalt nätverk i Karlstad med omnejd

  Läs mer
 • Jämställd folkbildning

  Jämställd folkbildning är ett metodutvecklingsprojekt som syftar till att skapa en folkbildning på lika villkor för alla, oavsett könstillhörighet...

  Läs mer
 • Unga leder unga

  Unga leder unga arbetar för att ge unga i åldrarna 13-25 år möjlighet att utvecklas på sin fritid och skapa ökad jämställdhet inom...

  Läs mer
 • På väg

  Projekt ”På väg” är ett metodutvecklingsprojekt som bygger på folkbildningens pedagogik, inkludering av civilsamhället i integrationsprocessen...

  Läs mer
 • SV-skogen

  I Colombia planterar vi träd för kommande generationer. Var med du också!

  Läs mer
 • Utvecklingsprojekt i Colombia

  SV Värmland driver flera mindre projekt med lokala bönder i Colombia och vår vision är att skapa en hållbar utveckling för utsatta...

  Läs mer
 • Läsglädje för äldre

  Läsglädje för äldre är ett projekt som handlar om att pensionärer på frivillig basis läser för andra äldre med olika funktionsnedsättningar....

  Läs mer
 • Hälsokörkortet

  Hälsokörkortet är ett arbetsmaterial som baseras på många års erfarenheter. Materialet är uppbyggt på tio tematräffar, där kost, motion,...

  Läs mer
 • Fler projekt