SV Värmland

Hitta ditt lokala kontor:

Kommande evenemang och kurser

Aktuella kurser och temaområden

Vi vill gärna lyfta fram några teman och områden med verksamhet som är mer omfattande i år.

Med genvägarna är det lätt att hitta information och material till din favoritsida.


Kontakta oss gärna för mer information via

växel 010-490 11 00 eller mail: varmland@sv.se


Aktuellt

Förvaltning och underhåll av diken

Funderar du på vad som gäller när du ska underhålla diken på din fastighet?

2024 - ett förändringens år för studieförbunden

Det sker stora förändringar inom folkbildningen och för studieförbunden under 2024 och de närmaste åren. Med den här informationen vill vi berätta om dagsläget för våra verksamheter inom SV Värmland.

Demokratin är värd att värna

Debatt: Folkbildning kan bidra till byggandet av ett fritt och demokratiskt samhälle.

Inspirationskatalog 2022-2023 SPF Seniorerna

Här är en katalog till dig som är medlem i SPF Seniorerna, fullmatad med tips och inspiration för att starta en studiecirkel.