Hantverk & konst

Fortsättningskurs
Du har tidigare deltagit i vår grundkurs. Nu färdigställer du den båt du själv har valt och du svarar själv för anskaffning av ritningar och material. Vi hjälper till vid behov med bådadera.
Vi tillhandahåller lokal och maskiner i form av bandsåg, rikthyvel m.m.
Två erfarna kursledare kommer att finnas på plats.

Start september, var tredje lördag.

Cirkeln arrangeras i samarbete med Västkustens Träbåtsförening

Vid frågor och anmälan kontakta Tommy Andersson tfn. 0725-103457, e-post anttommy@gmail.com

Om inget datum är utsatt startar kursen så fort vi har tillräckligt många anmälda. Anges datum är detta preliminärt och kan bli framflyttat om vi behöver få in fler anmälningar. Observera att vi regelrätt inte skickar någon bekräftelse på anmälan via e-post direkt efter anmälan, annat än det autosvar du får om att din anmälan är skickad. Vi skickar kallelse/faktura 1-2 veckor innan kursstart.


För mer information kontakta oss:
Studieförbundet Vuxenskolans kundtjänst 010 - 33 00 900