Hantverk & konst

Måla Intuitivt-hitta din innersta kraft

Med hjälp av Chanting och meditation gör du en resa inom dig och med dig själv när du utforskar din feminina kraft i konsten och i livet.

Lördagen den 10 okt. heldag
Hos Livsstil & Lavendel
Kungsviken 650, 473 99 Henån

För mer information
Läs mer och boka på www.livsstilochlavendel.com

Kursledare :
Laila Karlsson & Jacqueline Vanderpuye

Varmt välkomna!