Media & kommunikation

Vi varvar kreativa skrivövningar med att prova på olika skrivgenrer.
Vi kommer också att ha spännande samtal kring skrivande och litteratur och kanske hittar du ditt eget sätt att skriva!
Vid ett tillfälle kommer vi prova på att skriva i utomhusmiljö.

Vi träffas varannan torsdag! Ha gärna med dig papper och penna, eller din dator om du hellre vill det.

Frågor: kontakta Maria 0705-252891

Observera att vi regelrätt inte skickar någon bekräftelse på anmälan via e-post direkt efter anmälan, annat än det autosvar du får om att din anmälan är skickad.
Vi skickar kallelse/faktura 1-2 veckor innan kursstart.

För anmälan kontakta också:
Studieförbundet Vuxenskolans kundtjänst 010-33 00 900