Data & IT

Digitala möten

Vad händer med oss när våra fysiska träffar ställs in?
Är Din cirkel på väg att bli digital?

Studieförbundet Vuxenskolan verkar för att möjliggöra alternativa mötesformer med internet som utgångspunkt där du använder dator, mobil eller surfplatt som verktyg. En studiecirkelträff kan genomföras som videoträff och kulturprogram som föredrag eller musik kan filmas och direktsändas till deltagarna.

Med digitala möten finns möjligheten för verksamhet som t ex studiecirklar att fortsätta även när tiderna gör det svårt att genomföra fysiska träffar.

Välkommen till en digital workshop för dig som vill lära dig mer om Jitsi.

För mer information kontakta oss:
Studieförbundet Vuxenskolans kundtjänst 010 - 33 00 900