Samhälle

Denna studiecirkel är för dig med intellektuell funktionsnedsättning. Här kommer vi prata om allt som är viktigt t ex. demokrati, egenmakt, hälsa, miljö, framtid mm. Hur kan du påverka ditt liv? Vi kommer att göra det på ett sätt som är enkelt, kul och lättförståeligt. Vi gör det i samband med Café Myran

Vi bestämmer tillsammans vad som är viktigt att prata om. Det kan handla om en massa olika saker som att vi vill lära mer om miljön, påverka samhället och vad som händer i Uddevalla, hur det går till om man vill flytta, vill starta en dansgrupp. Här finns inga gränser, bara möjligheter

Kursplanen sätts tillsammans med deltagarna

Christina Ståhl är cirkelledare och har mångårig erfarenhet av att lyfta och möjliggöra för personer med funktionsnedsättning. Cirkelledaren vill att varje människa ska ha rätt att fatta egna beslut, påverka sin livssituation och tillsammans med andra få nya perspektiv och kunskaper

Denna cirkel sker i anslutning till onsdagsträffarna på Café Myran. Vi ses innan bingon i glasrummet och vi bjuder på fika

Ingen föranmälan krävs

Vad är en studiecirkel?
Studiecirkeln har en speciell pedagogisk form. I en studiecirkel träffas deltagare i små grupper för att lära sig något tillsammans. Grunden är det egna intressen och den fria viljan. Hela gruppen, ledaren och deltagarna, bidrar med sin kunskap, sin nyfikenhet, sina erfarenheter och frågor för att påverka inriktning och resultat i studiecirkeln.

#demokratiiväst #vimåsteprata