Lättläst

Mitt val - en demokratisk rättighet

Mitt val var en succé internationellt!
Våren 2019 fick Studieförbundet Vuxenskolan
ett internationell pris av projektet Zero
i FN i Wien.

SV fick priset för vårt arbete med
att fler ska förstå politik
och kunna vara med och rösta i valen i Sverige.

Zero samlar in och utvärderar olika projekt
som arbetar för att göra samhället mer tillgängligt
för personer med funktionsvariation.
De bestämmer sedan vilka projekt som är bäst.
Mitt val var ett av de bästa projekten
och fick därför pris.

SV har tillsammans med FUB och Inre Ringen
skapat Mitt val.
Det som är speciellt med Mitt val är
att politiken måste vara lätt att förstå.
Det räcker inte med att veta
hur du ska göra när du röstar.
Du måste också förstå politiken,
alltså vad vi röstar om.

I Mitt val studerar deltagarna
hur demokratin fungerar.
Studiecirkeln ordnar också valdiskussion
med politiker från alla partier.
Deltagarna frågar då politikerna
vad de tycker om olika saker.
Politikerna måste svara
på ett sätt som alla kan förstå!

Innan valdiskussionen får politikerna utbildning
om vad som är svårt språk och lätt språk.

Här kan du se filmen om Mitt val  

Deltagarna tyckte att studiecirkeln Mitt val
var mycket bra.
Men det var svårt att få skriftlig information
från partierna om vad partierna tycker.
Många partier hade ingen information
på lättläst svenska
om vad de ville göra i kommunen till exempel.

SV har därför gjort en utbildning för politiker
om att skriva lättläst.
Utbildningen finns på webben.
Alla lokala politiker och andra
som vill lära sig att skriva och prata så alla förstår
kan göra utbildningen.

Utbildningen heter Bli en lättläst politiker.
Här finns utbildningen

Studieförbundet Vuxenskolan hade år 2018
109 studiecirklar om Mitt val
och 49 valdiskussioner över hela Sverige.
Mer än 2 000 personer med intellektuell funktionsnedsättning
har varit med i Mitt val.

Nu är det flera länder som är intresserade av att lära av SV och Mitt val.
Det är vi stolta över.

Bearbetning till lättläst svenska: Ulla Bohman